E-drop accelererar genom nytt förvärv

E-drop accelererar genom nytt förvärv

E-DROP ACCELERERARGENOM NYTT FÖRVÄRV För att ytterligare stärka kompetensen inom E-drop och tjänstens systemutveckling rekryterar Nowaste Logistics och E-drop, Robert Hedgate. Robert är en utbildad partikelfysiker som kompletterade studierna med kurser inom...